Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Η προηγούμενη διοργάνωση

Payments 360° Conference (2017)
When Regulation Meets Innovation

Παρουσιάσεις ομιλητών Payments 360° Conference (2017)

  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • MEDIA SPONSORS
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR