Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Χώρος διεξαγωγής

Divani Caravel Hotel
Αίθουσα Μακεδονία

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2

Τ.Κ. 161 21, Αθήνα

Τηλ.: 210 7207000

Φαξ: 210 7236683

Email: info@divanicaravel.gr

Πληροφορίες πρόσβασης