Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Ανάλυση θεματολογίας

Οι προοπτικές και προκλήσεις από τις νέες δυνατότητες συναλλαγών στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος πολλαπλών εναλλακτικών στα payments, δημιουργεί ορίζοντες καινοτόμου επιχειρείν, συγκεκριμένα ορόσημα σχετικά με το χαμηλότερο κόστος και το συνολικό όφελος και την ευελιξία για τους καταναλωτές να διαχειριστούν τους πόρους τους από τις διαφορετικές σχέσεις που δυναμικά διαμορφώνονται στο πεδίο των συναλλαγών και την μερική διάχυση των υπηρεσιών πληρωμών εκτός του κλασσικού Χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι όροι card-less, cash-less και paper-less αποκτούν βαθμιαία συγκεκριμένο πρακτικό νόημα. Ο παράγοντας “fast payments” έχει διεθνώς τεθεί ως το θεμελιώδες κριτήριο πάνω στο οποίο η καινοτομία στο πεδίο των Payments καλείται να αξιολογήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ οι security και strong authentication λύσεις πλαισιώνουν την υποδομή και την αξιοπιστία των «παικτών» σε όλο τον κύκλο ζωής των payments. Η νέα πραγματικότητα χρήσης των mobile devices και η άνοδος του συνδεδεμένου εμπορίου (connected commerce) οδηγούν με ταχύτητα σε καταλυτικές αλλαγές για τον τρόπο που οι καταναλωτές πληρώνουν για προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ενημέρωση της ανάδυσης καταστημάτων χωρίς την ύπαρξη ταμείων (cashier-less checkout). Διαφορετικές τεχνολογίες (π.χ. ΑΙ, Blockchain, Bots, κ.α.) υποκαθιστούν με επιτυχία την διαδικασία customer support και checkout με την σύγχρονη ενημέρωση των αποθεμάτων και ο ρυθμός ανάπτυξης και αναβάθμισης τους ακολουθεί ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Τα payments τείνουν να ενσωματωθούν αδιαίρετα στην γκάμα των υπηρεσιών των Επιχειρήσεων, ενώ και οι διαπροσωπικές (peer-to-peer) συναλλαγές θα εισέλθουν σε ένα νέο τοπίο.

  Ανάδειξη, εφαρμογή, επιπτώσεις και προοπτικές του Κανονιστικού Πλαισίου για την Ανάδυση του Νέου Περιβάλλοντος Πληρωμών στην Ευρώπη και Ελλάδα

Η εφαρμογή στην πράξη του νέου πλαισίου PSD2 και η ενεργή συμμόρφωση όλων των stakeholders στους οποίους απευθύνεται, αφορά στην ουσιαστική μεταβολή του τοπίου στο πεδίο των πληρωμών. Μία νέα μορφή επιχειρείν αναδύεται το οποίο σε συνδυασμό με τις νέες υπηρεσίες και δυνατότητες στις συναλλαγές επηρεάζει σημαντικά το καταναλωτικό μοντέλο και εισάγει νέους τρόπους χρήσης και διαχείρισης πόρων. Ακαδημαϊκοί-Ερευνητές στο πεδίο των Payments, εξειδικευμένα στελέχη από Οργανισμούς και Φορείς καθώς και Κορυφαίοι Σύμβουλοι θα παρουσιάσουν τις επιπτώσεις των κανονισμών, την πρόοδο υιοθέτησης του PSD2, τις τάσεις της αγοράς, τα στατιστικά και τους δείκτες υιοθέτησης, τις προβλέψεις, ευκαιρίες και απειλές σχετικά με το μέλλον των πληρωμών.

  Η Καινοτομία στα Payments και η Διαμόρφωση Νέας Κουλτούρας

Ενσωματώνοντας τις αναδυόμενες υπηρεσίες payments, οδηγούμαστε σε μία νέα πραγματικότητα και νέο χαρακτήρα ανταγωνισμού στο καθημερινό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό απαιτεί τεχνογνωσία, αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση του lifecycle των νέων IT productς/services, νέα κριτήρια για την προσέγγιση των καταναλωτών, σε ένα αποκεντρωμένο περιβάλλον, όπου εντούτοις απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες και συνέργιες, χρήση εξειδικευμένων outsourcing υπηρεσιών και προσήλωση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή αποτελέσματα. Οι Ψηφιακοί κολοσσοί πρωτοστατούν δημιουργώντας ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, ενώ τα κλασσικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα (Τράπεζες και Εταιρείες καρτών, όπως οι Visa και Mastercard) εργάζονται να ευθυγραμμισθούν στην νέα πραγματικότητα για να διατηρήσουν το μερίδιο της αγοράς τους προσφέροντας, παράλληλα, νέες υπηρεσίες, μέσα από νέα προϊόντα και κανάλια ενημέρωσης, υποστήριξης και δημιουργίας εμπιστοσύνης προς τους πολίτες μπροστά στην νέα πραγματικότητα. Στο συνέδριο θα γίνουν παρουσιάσεις πάνω στο πεδίο της καινοτομίας από τους κορυφαίους συντελεστές στις νέες υπηρεσίες των payments και τις σχετικές πλατφόρμες λύσεων που έχουν εφαρμόσει, όπως και νέα προϊόντα, π.χ. wallets, mobile money, κ.α. και εναλλακτικά κανάλια άμεσης υλοποίησης συναλλαγών.

  Voice-of-the-Customer - Στάση και Ανταπόκριση στην νέα πραγματικότητα των Payments

Ο καταναλωτής αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας κάθε καινοτόμου φάσματος νέων υπηρεσιών, και τα Payments θα αποτελέσουν κεντρικό σημείο εστίασης στο όλο οικοδόμημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια του καταναλωτή διαμορφώνονται από την νοοτροπία του, τις συνήθειες και την καταναλωτική του δύναμη, όπως και από τα κίνητρα που δίνονται από τις αγορές και το κράτος. Θα παρουσιαστούν case studies και success stories, όπως και το πώς θεωρούν οι διαφορετικές κάθετες αγορές (Retail, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια και άλλα Utilities, e-Commerce, κ.α.) τις προκλήσεις από την νέα πραγματικότητα. Ο ανταγωνισμός έχει μεταβληθεί απαιτώντας την υποστήριξη του Fintech και οι κάθετες αγορές διερευνούν τις σύγχρονες συνέργιες για να καταγράψουν ιστορίες επιτυχίας.

Θα αναλυθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για την προσέλκυση μεριδίου αγοράς και θα δοθούν ενδείξεις σχετικά με την επίτευξη καλλίτερης εξυπηρέτηση, συμπίεσης του λειτουργικού κόστους που υπόσχονται τα νέα κανάλια που αναπτύσσονται στις εταιρείες και της πιο ευέλικτης χρήσης και διαχείρισης των communities που προορίζονται να είναι τα νέα target markets του αύριο στο επιχειρείν.

 • ΧΟΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • MEDIA SPONSORS
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR